ChatGPT Prompt in Stable Diffusion

Hướng dẫn sử dụng ChatGPT để tạo Prompt hiệu quả trong Stable Diffusion

Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với hai công cụ trí tuệ nhân tạo AI mạnh mẽ nhất hiện nay là ChatGPT và Stable Diffusion. ChatGPT với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tuyệt vời, hỗ trợ truy vấn và giao tiếp bằng văn bản. Trong khi đó Stable Diffusion là công cụ tạo những bức ảnh A.I hoàn hảo từ văn bản. Vì vậy, tại sao không kết hợp cả 2 để giúp công việc trở nên thoải mái hơn?

Giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng ChatGPT để tạo Prompt hiệu quả trong Stable Diffusion là cần thiết cho những người mới bắt đầu đến với A.I. Các Prompt tạo ra bởi ChatGPT có thể được sử dụng để tăng cường khả năng xử lý của Stable Diffusion. Với sự hỗ trợ của ChatGPT, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo ra các Prompt hiệu quả, và sử dụng nó để tạo ra các hình ảnh A.I đầy sáng tạo trong Stable Diffusion.

ChatGPT là gì?

chatgpt

Đây là phần giới thiệu do chính chính công cụ ChatGPT mô tả về mình.

ChatGPT là một hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dựa trên kiến trúc Transformer và được phát triển bởi OpenAI. GPT là viết tắt của “Generative Pre-trained Transformer”, tức là một kiến trúc mô hình học sâu đã được huấn luyện trước để sinh ra văn bản.

ChatGPT sử dụng một mô hình học sâu để xử lý và sinh ra các câu trả lời tự động cho các câu hỏi hoặc đề xuất từ người dùng. Với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên độc đáo, ChatGPT có thể hỗ trợ nhiều ứng dụng, bao gồm chatbot, tóm tắt văn bản, dịch thuật và nhiều ứng dụng khác.

ChatGPT là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng AI và NLP hiện nay.

Stable Diffusion là gì?

Stable Diffusion

Nhưng với Stable Diffusion, ChatGPT hoàn toàn không có thông tin về công cụ này, do cơ sở dữ liệu của nó cập nhật đến năm 2021, trong khi Stable Diffusion được ra mắt vào năm 2022.

Theo như wikipedia, Stable Diffusion là một mô hình máy học nguồn mở có thể tạo hình ảnh từ văn bản, sửa đổi hình ảnh dựa trên câu nhắc văn bản (prompt) hoặc điền thông tin chi tiết vào hình ảnh có độ phân giải thấp hoặc chi tiết thấp. Nó đã được đào tạo trên hàng tỷ hình ảnh.  Nó được phát triển bởi Stability AI và được phát hành công khai lần đầu vào ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Để tìm hiểu kỹ hơn về ứng dụng SD này, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng Stable Diffusion để vẽ tranh AI

Tại sao nên kết hợp ChatGPT và Stable Diffusion để tạo ra những hình ảnh AI lượng cao

Như đã giới thiệu ở trên, ChatGPT là công cụ xử lý văn bản, nó có chứa một lượng khổng lồ cơ sở dữ liệu về từ ngữ, câu văn,… theo ngôn ngữ tự nhiên. Đây là điều cần thiết để tạo ra dữ liệu prompt chất lượng làm đầu vào cho Stable Diffusion.

Trong khi đó, công cụ SD được đào tạo với một tập dữ liệu hình ảnh vô cùng phong phú, nhưng nó chỉ có thể sáng tạo ra những bức ảnh AI bằng câu lệnh prompt chính xác nhất. Nếu không nó chỉ là một mớ hỗn độn của dữ liệu.

Kết hợp ChatGPT và Stable Diffusion để tạo ra hình ảnh AI lượng cao là một ý tưởng tuyệt vời vì cả hai công nghệ đều có những ưu điểm và khả năng đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khi kết hợp ChatGPT và Stable Diffusion, chúng ta có thể tận dụng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của ChatGPT để đưa ra những yêu cầu hoặc đề xuất về hình ảnh mà chúng ta muốn tạo ra. Sau đó, Stable Diffusion sẽ sử dụng các kỹ thuật và thuật toán để tạo ra những hình ảnh AI lượng cao dựa trên yêu cầu của chúng ta.

Cách sử dụng ChatGPT để tạo những câu Prompt hiệu quả cho Stable Diffusion

Cách sử dụng ChatGPT

Để bắt đầu sử dụng ChatGPT hãy đăng ký một tài khoản miễn phí, sau đó truy cập chat.openai.com. Nhập câu hỏi vào hộp nhập liệu ở dưới cùng để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Bạn có thể cân nhắc nâng cấp lên phiên bản ChatGPT Plus với phí 20$/tháng để được cập nhật dữ liệu mới hơn và khả năng xử lý văn bản chính xác, tự nhiên hơn. Tại Việt Nam, bạn thể xem tại link bên dưới để được hỗ trợ nâng cấp ChatGPT Plus uy tín.

Dịch vụ nâng cấp tài khoản ChatGPT Plus uy tín tại Việt Nam

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng ChatGPT hiệu quả hãy vào đây

Cách sử dụng Stable Diffusion

Stable Diffusion là công cụ AI mã nguồn mỡ hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tải về và cài đặt trên máy tính cá nhân, hoặc sử dụng online với phiên bản SD Google Colab. Sau khi cài đặt hãy mở giao ứng dụng và vào giao diện GUI để nhập lời nhắc prompt.

Hãy nhập lời nhắc được tạo ra từ ChatGPT và tùy chỉnh các thông số sau đó bấm vào nút Ganerate để có được bức ảnh AI của bạn.

Để tìm hiểu thêm hãy truy cập vào link này

Cách yêu cầu ChatGPT tạo ra lời nhắc Prompt hiệu quả trong Stable Diffusion

1. Mô tả ảnh chân dung

Có ba kỹ thuật quan trọng để đưa ra các lời nhắc prompt chất lượng cao về Stable Diffusion từ ChatGPT:

  • Chỉ định phong cách hình ảnh: Bạn cần yêu cầu một loại hình ảnh cụ thể. Ví dụ như yêu cầu “hình minh họa cận cảnh, ảnh chân thực”.
  • Yêu cầu chủ đề cụ thể: Ví dụ tên một nhân vật cụ thể như diễn viên “Ana de Armas”. Nếu chủ đề không cố định, ChatGPT sẽ sử dụng một nữ diễn viên khác nhau trong mỗi lời nhắc. Phong cách và thành phần có thể được thay đổi đơn giản vì điều đó.
  • Yêu cầu tạo nhiều biến thể: Yêu cầu đưa ra hai lời nhắc ví dụ.

* Lưu ý: hãy yêu cầu ChatGPT phản hồi lại bằng ngôn ngữ tiếng Anh, vì Stable Diffusion cần những câu tiếng Anh đầu vào để xử lý dữ liệu.

Bây giờ, hãy kết hợp những thứ này với nhau, bạn sẽ tạo ra được yêu cầu cho ChatGPT.

Ví dụ: Hãy viết lời nhắc chất lượng cao dành cho hình ảnh chân dung cận cảnh tuyệt đẹp của Ana de Armas, dùng cho các mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh text-to-image (Stable Diffusion, midjourney hoặc Dalle2), bằng tiếng Anh. Kết quả là:

– portrait of beautiful happy young ana de armas, ethereal, realistic anime, trending on pixiv, detailed, clean lines, sharp lines, crisp lines, award winning illustration, masterpiece, 4k, eugene de blaas and ross tran, vibrant color scheme, intricately detailed

– alberto seveso and geo2099 style, A highly detailed and hyper realistic portrait of a gorgeous young ana de armas, lisa frank, trending on artstation, butterflies, floral, sharp focus, studio photo, intricate details, highly detailed, by Tvera and wlop and artgerm

Hãy yêu cầu: ChatGPT cho thêm nhiều ví dụ. ChatGPT sẽ phản hồi:

– A stunning close-up illustration of Ana de Armas in a dramatic, dark and moody style, inspired by the work of Simon Stålenhag, with intricate details and a sense of mystery.

– A photorealistic, highly detailed illustration of Ana de Armas in a vintage Hollywood style, reminiscent of the golden age of cinema, with a focus on glamour and elegance.

– A close-up illustration of Ana de Armas in a neo-noir style, reminiscent of the film noir genre, with a focus on shadows, contrasts, and a sense of danger.

Tiếp theo, hãy đưa những câu prompt này vào Stable Diffusion với lời nhắc phủ định negative prompt như bên dưới:

ugly, tiling, poorly drawn hands, poorly drawn feet, poorly drawn face, out of frame, extra limbs, disfigured, deformed, body out of frame, bad anatomy, watermark, signature, cut off, low contrast, underexposed, overexposed, bad art, beginner, amateur, distorted face

ChatGPT Prompt #1: A stunning close-up illustration of Ana de Armas in a dramatic, dark and moody style, inspired by the work of Simon Stålenhag, with intricate details and a sense of mystery.

prompt #1

ChatGPT Prompt #2: A photorealistic, highly detailed illustration of Ana de Armas in a vintage Hollywood style, reminiscent of the golden age of cinema, with a focus on glamour and elegance.

prompt #2

ChatGPT Prompt #3: A close-up illustration of Ana de Armas in a neo-noir style, reminiscent of the film noir genre, with a focus on shadows, contrasts, and a sense of danger.

prompt #3

Đến đây, bạn đã thấy được sự sáng tạo mạnh mẽ giữa prompt của ChatGPT và công cụ tạo ảnh AI Stable Diffusion. Tiếp theo hãy đến một cách mô tả hình ảnh khác bên dưới:

2. Ảnh mô tả toàn thân full body

Bây giờ, hãy tinh chỉnh yêu cầu ChatGPT để đưa ra lời nhắc về ảnh chân dung toàn thân. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm cụm từ “full-body” vào câu nhắc của bạn và đưa ra các ví dụ minh họa.

Ví dụ: hãy viết lời nhắc chất lượng cao dành cho hình mô tả toàn thân, theo ảnh chân thực tuyệt đẹp của ana de armas cho các mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh text-to-image (Stable Diffusion, midjourney hoặc Dalle2), bằng tiếng Anh. Kết quả là:

– full body portrait of beautiful happy young ana de armas, ethereal, realistic anime, trending on pixiv, detailed, clean lines, sharp lines, crisp lines, award winning illustration, masterpiece, 4k, eugene de blaas and ross tran, vibrant color scheme, intricately detailed

– full body portrait of a gorgeous young ana de armas, A highly detailed and hyper realistic lisa frank, trending on artstation, butterflies, floral, sharp focus, studio photo, intricate details, highly detailed, by Tvera and wlop and artgerm, alberto seveso and geo2099 style,

Hãy cho thêm nhiều ví dụ:

ChatGPT Prompt #4: Full body illustration of Ana de Armas in a stunning red dress, posing elegantly against a beautiful sunset background, with realistic lighting and shadows, by a master digital artist known for their photorealistic style, such as Jomaro Kindred or Gleb Alexandrov

prompt #4

ChatGPT Prompt #5: A full body illustration of Ana de Armas as a powerful warrior queen, with intricate armor and weapons, in a dynamic and action-packed pose, rendered in a highly detailed and photorealistic style by top fantasy artists such as Simon Stålenhag or Jora Vision

prompt #5

ChatGPT Prompt #6: A full body illustration of Ana de Armas as a sultry and mysterious sorceress, with detailed and realistic clothing and accessories, in a dramatic and captivating pose, by leading fantasy and sci-fi artists such as Yoshitaka Amano or Dave Rapoza.

prompt #6

3. Yêu cầu dự trên kết quả của ChatGPT

Nếu bạn cảm thấy lời nhắc cụ thể mà ChatGPT đưa ra phù hợp, bạn có thể yêu cầu nó đưa thêm nhiều kết quả bằng cách như:

Tôi thích cái thứ ba. Bạn có thể cho tôi thêm ví dụ như vậy?

ChatGPT sẽ cung cấp cho bạn nhiều biến thể của cùng một phong cách. Từ đó bạn có thể sáng tạo ra nhiều hình ảnh của phong cách này, và lựa chọn một bức hình tốt nhất.

Kết luận

Kết hợp giữa ChatGPT và Stable Diffusion là một cách hiệu quả để tạo ra những hình ảnh AI lượng cao với độ chính xác và độ phân giải cao. Sử dụng ChatGPT để tạo prompt và đưa ra yêu cầu cho Stable Diffusion là một cách tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo ra các ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới. Với các hướng dẫn trên của AIChatGPT.vn, bạn có thể sử dụng ChatGPT và Stable Diffusion để tạo ra những hình ảnh AI đẹp và chính xác hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *