Tag: Share prompt chatgpt

Chia sẻ 300 Prompt ChatGPT và công cụ AI cho UX Design

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX Design) là mục tiêu hàng đầu của nhiều dự án phát triển sản phẩm. Và với cuộc cách mạng AI, mang theo sự hứa...

Chia sẻ hơn 3000 câu nhắc Prompt ChatGPT thông dụng trong công việc và kinh doanh

Chia sẻ hơn 3000 câu nhắc Prompt ChatGPT song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt sẽ giúp bạn tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ AI trong công việc và kinh doanh. Những câu nhắc này sẽ giúp...